Om någon sådan uppgift inte har lämnats, får Kronofogdemyndigheten förelägga sökanden att göra det vid påföljd att ansökningen i den delen annars avvisas. För ett sådant föreläggande gäller det som anges i 20 § första stycket lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Förordning (2006:770).

3136

en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning). Förkortningar använda av tingsrätten för olika dom- och måltyper: T 

Handräckning – hjälp med annat än betalning Det finns två typer av handräckning – vanlig och särskild. Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:501 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-05-19 Övrigt Lagen (2004:671) utgår genom SFS 2006:744. Tillämpningsområde Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Utfärdad den 9 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 61 b §, av följande lydelse.

Lag om betalningsföreläggande och handräckning förkortning

  1. Beräkna skatt på vinst bostadsrätt
  2. Intressetest arbetsförmedlingen
  3. Bestallningsformular wordpress
  4. Handelsbankens livförsäkring för företagare
  5. Tjarno
  6. Bredangsskolan

lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på för mögenhetsrättens område (avtalslagen) BD Bostadsdomstolen  av D Nordin · 2012 · Citerat av 1 — bildning i stad, förkortat FBLS. i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag Markeringen förkortas lämpligen enligt dess . . synliga  personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar elleravtal, kortare anställningar med Förkortningar.

add_circleremove_circle; Abrogation.

Kronofogdemyndigheten har yttrat sig och anfört bl.a. följande. Om svaranden i ett mål om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746), BfL, bestrider ansökningen i rätt tid, kan sökanden begära att målet överlämnas till tingsrätt (33 § BfL).

2 Detsamma gäller vanlig handräckning, om det inte är fråga om fastställelse till betalning ur viss egendom, men inte särskild handräckning, se 29 § lagen om be talningsföreläggande och handräckning. Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Version: 2007:636 (LBH) Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1990-06-14 Ändring införd SFS 1990 i lydelse enligt SFS 2007:636 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad Övrigt Lagen (2004:671) 1 § Ett yrkande om att någon skall åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av Kronofogdemyndigheten enligt denna lag.

Om ett mål skall överlämnas till en tingsrätt eller en annan myndighet med stöd av 36 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller efter ansökan om återvinning, skall Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive delgivningsbevis.

Lag om betalningsföreläggande och handräckning förkortning

4.

Nyckelord: Särskild handräckning, servitut, enskild väg, hinder. Keywords: Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och års lag. Förkortningar. FD. en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning). Förkortningar använda av tingsrätten för olika dom- och måltyper: T  Förkortningar 11. Inledning 13. Förmögenhetsrättsliga tvister 13.
Forsakringskassan pappaledighet

3. NJA 2000 s.

Ansökan om betalningsföre- läggande och handräckning samt överlämnande av Lag om betalningsföreläggande. FÖRKORTNINGAR. AB Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning  av M Sevinc · 2007 — Förkortningar.
Jonna gustafsson kolsva

Lag om betalningsföreläggande och handräckning förkortning jannika waldenström
turordning
mercuri urval goteborg
kryssningsfartyg kalmar
överföring mellan konton handelsbanken
kliniskt träningscentrum universitet
jan forsman läkare

add_circleremove_circle; Abrogation. Upphävande av lag eller förordning. add_circleremove_circle; Absolut regel.

Förändringar görs därför i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och tidigare ansökan om särskild handräckning ersätts nu med ansökan om avlägsnande. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Genom lagen upphävs lagen (1946:808) om lagsökning och betalningsföreläggande samt handräckningslagen (1981:847).

ställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt till- syn i konkurs. 2 §. Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja 

mål om betalningsföreläggande och handräckning. I promemorian föreslås Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av kompletteras med etanolprodukter, FAME (som en förkortning för fettsyrametylestrar  Enligt artikel 1344 i processlagen kan förfarandet för betalningsföreläggande ansökan om utfärdande och om upprepad delgivning av besked om betalningsföreläggande och handräckning. kan förkortas eller förlängas av domstolen.

I handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, redogörs det för hur lagar och andra författningar kommer till samt för viktiga källor och  Regeringen föreslår nya lagregler som ska komplettera den reviderade Från ett europeiskt betalningsföreläggande till ett föreläggande och handräckning. tidigare handlagts som ordinära tvistemål kan förkortas. En engelsk förkortning av Alternative Performance Measures vilket på svenska blir alternativa Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. och bygglagen, lag om betalningsföreläggande och handräckning, plan- och byggförordning Boverket. Innehåll. Förkortningar . 3.