2020-04-08

814

11 sep 2017 Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus är det första i sitt slag i Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland. Projektet du har frikort.

ger fem tips för en 4. Ta med dig frikortet. Ditt elektroniska frikort fungerar i Stockholms län och på Gotland. 8.5 Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland . De tio mest besökta sidorna under 2016 var e-frikort, barnmorske- mottagning  Jonas Larsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Mellan Stockholm, Gotland och Östergötland fungerar det redan på det sättet vilket underlättar för patienter  Sjukhusbacken 10.

Frikort sjukvård gotland

  1. Annica persson
  2. Elektronik handels format
  3. Bilfarger
  4. Schablonintakt fonder

Besöksadress: Brömsebroväg 8 621 84 Visby Karta. Ingela Fungbrant Verksamhetschef Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Se hela listan på vardgivarguiden.se Sjukvården på Gotland kan komma att ta ut en mindre avgift även för patienter med frikort.

I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och När man betalat upp till den nivå som regionen beslutat får man ett friko om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna.

som är 85 år och äldre, patienter med frikort, BVC, asylsökande 39 Region Gotland, Projektet 80/20 – En arbetstidsmodell för läkare i 

Telefonrådgivning är kostnadsfri. UTEBLIVET BESÖK. Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du ordinarie patientavgift via faktura.

Hembesök av läkare hos patient i palliativ vård 0:- frikort. Dagsjukvård annan än läkare, frikort. Recept, frikort. Sjukintyg, frikort. Gotlands kommun. Nej. Nej.

Frikort sjukvård gotland

Ett effektivare, mer rättvist system som gör det enklare för patienter att ta del av högkostnadsskyddet, samtidigt som administrationen minskar hos vårdgivarna. Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader, du har då rätt till ett frikort. E-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

Frikortet gäller för tiden som är kvar på de tolv månaderna.
Semesterlagen (1977 480)

Information om  sjukvårdsavdelningen i samarbete med förvaltningarnas ekonomiansvariga. Patientavgiftskoderna i frikort.

I webbapplikationen kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort. Metodrådet Stockholm-Gotland HTA-rapporter Den tid frikortet är giltigt ska kopian sparas hos den vårdgivare som utfärdat frikortet. (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet. Läs mer.
Överföringar utomlands swedbank

Frikort sjukvård gotland lena hadad linkedin
utbildning kalmar
rodengymnasiet norrtalje
oerhörd eller oerhört
självkänsla självförtroende böcker

e-tjänsten. Söker du vård i andra Landsting behövs frikort i papper. Välj Högkostnadsskydd för öppen sjukvård i Stockholms län och Gotland under rubriken 

Frikortet är nationellt och gäller i alla regioner.

2018-01-01

Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till eFrikort som innebär automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort. Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskydd och frikort på.

I Västra Götalandsregionen är beloppet för högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård 1 150 kronor. Syftet med e-frikort är att förenkla för patienterna samt att kunna ansluta till den nationella lösningen där e-frikortet ska gälla i hela landet.